Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58106
Title: Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Ngân hàng
Ngân hàng nhà nước
Abstract: Tài liệu đề cập đến tình hình diễn biến tỷ giá năm 2005; doanh số giao dịch thị trường mở, 2000 - 2005; tỷ trọng giao dịch thực hiện qua các kênh thanh toán; hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hoạt động đối ngoại; các hoạt động khác; từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.
Issue Date: 2005
Type: Sách
Extent: 47 trang, pdf
Method: Ngân hàng nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Hoat dong ngan hang nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.