Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58107
Title: Báo cáo thường niên 2005
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Thường niên
Báo cáo thường niên
Abstract: Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.
Issue Date: 2005
Type: Sách
Extent: 43 trang, pdf
Method: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Bao cao thuong nien 2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.