Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58113
Title: Báo cáo thường niên 2011
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Thường niên
Năm 2011
Báo cáo thường niên
Quản trị nội bộ
Abstract: Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 76 trang, pdf
Method: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Bao cao thuong nien 2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.