Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58134
Title: Sự trừng trị trong Luật Hình sự
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Sự trừng trị
Luật Hình sự
Abstract: Từ góc nhìn lý luận, bài viết phân tích bình luận về phạm trù trừng trị trong Luật hình sự; qua đó, tác giả cho rằng, trừng trị cần được nhận thức là nội dung chứ không phải là mục đích của hình phạt.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Su trung tri trong luat hinh su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.