Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58163
Title: Triển vọng kinh tế biển toàn cầu đến năm 2030
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Triển vọng
Kinh tế
Biển
Năm 2030
Tổng luận
Abstract: Tài liệu phản ánh những triển vọng tăng trưởng của các ngành kinh tế biển, cũng như khả năng tạo việc làm và đổi mới sáng tạo, với sự chú trọng nhằm vào các lĩnh vực kinh tế biển mới nổi có tiềm năng đặc biệt cao về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu như an ninh năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Tổng luận này xem xét nền kinh tế biển tương lai một cách tổng thể, khám phá những lộ trình hành động để có thể thúc đẩy triển vọng phát triển lâu dài, trong khi quản lý việc sử dụng biển theo những phương cách có trách nhiệm và bền vững.
Issue Date: 2016-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 54 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl10_2016.Trien vong Kte toan cau den 2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.