Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58165
Title: Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nghiên cứu
Trí tuệ nhân tạo
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến hiện trạng và xu hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực; kế hoạch chiến lược nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ.
Issue Date: 2016-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 54 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl12_2016.Ngc va phtr tri tue nhan tao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,47 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.