Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58167
Title: Các công nghệ định hình ngành nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Công nghệ
Ngành nông nghiệp
Công nghệ cao
Tương lai
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến toàn cảnh lương thực thế giới trong 10 năm tới; các công nghệ cao định hình ngành nông nghiệp.
Issue Date: 2017-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 2-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2_2017.Cong nghe dinh hinh nganh NNghiep CN cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 912,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.