Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58168
Title: Nông nghiệp công nghệ cao: Xu thế tất yếu của nông nghiệp Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nông nghiệp
Công nghệ
Xu thế
Việt Nam
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến bức tranh tổng thể về nền NNCNC trong quá trình hội nhập quốc tế cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu… với mong muốn sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai của Việt Nam.
Issue Date: 2017-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 44 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 3-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl3_2017.Nong nghiep CN cao-xu the tat yeu cua NNg VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.