Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58169
Title: Các xu hướng lớn toàn cầu tác động đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Xu hướng
Toàn cầu
Khoa học
Công nghệ
Đổi mới
Sáng tạo
Tổng luận
Abstract: Tài liệu nhằm truyền tải đến các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp và các nhà phân tích về những xu hướng biến đổi được dự đoán về các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, về những tác động hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai đối với các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu.
Issue Date: 2017-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 65 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 4-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl4_2017.Xu hg toan cau tdong den KHCN va dm sang tao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.