Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58175
Title: Nhật Bản hướng tới xã hội siêu thông minh
Authors: Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nhật Bản
Xã hội
Thông minh
Tổng luận
Siêu thông minh
Abstract: Tài liệu đề cập đến viễn cảnh xã hội Nhật Bản trong tương lai; hướng tới một xã hội siêu thông minh; những nỗ lực và thách thức hiện tại của Nhật Bản trong thực hiện một xã hội siêu thông minh.
Issue Date: 2017-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl12_2017.Nhat Ban huong toi XH sieu thong minh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 949,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.