Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58177
Title: Đổi mới Mở - “Mở” để Đổi mới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đổi mới
Đổi mới mở
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến đổi mới mở và các xu thế phát triển mới; những đặc điểm của đổi mới mở; đổi mới mở - khái niệm vẫn đang phát triển.
Issue Date: 2018-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 47 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 02-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2_2018.Doi moi Mo Mo de doi moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.