Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58178
Title: Nông nghiệp hữu cơ: Tiềm năng và thách thức
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nông nghiệp
Hữu cơ
Tiềm năng
Nông nghiệp hữu cơ
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đưa ra cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.
Issue Date: 2018-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 52 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 03-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl3_2018.Nong nghiep huu co-tiem nang va ththuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.