Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58184
Title: Dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 5
Abstract: Toàn văn dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường gồm 47 Điều, 8 Chương.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ năm (Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 21/6/2013).
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Du thao Luat GDQPAN2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 244,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.