Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58190
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 10/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Chất vấn
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 10/11/2020. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn về các vấn đề liên quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 47 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 10.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 582,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.