Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58192
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 11/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Kinh tế-xã hội
Ngân sách nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 11/11/2020. Nội dung thảo luận tại hội trường: Biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 10; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quốc hội nghe: Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Báo cáo thẩm tra; Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 11.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 303,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.