Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58194
Title: Fintech - Làn sóng công nghệ làm thay đổi tài chính thế giới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Fintech
Công nghệ
Tài chính
Thế giới
Tổng luận
Abstract: FinTech là một lĩnh vực tương đối mới, nhưng đã thu hút được sự chú ý của Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhờ những tác động tích cực của FinTech tới xã hội và đời sống nhân dân, cũng như tiềm năng phát triển mạnh của FinTech trong tương lai. Với mong muốn giúp bạn đọc có một cách nhìn toàn diện về FinTech, làn sóng công nghệ mới đầy hứa hẹn.
Issue Date: 2018-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học công nghệ kinh tế, số 09-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl9_2018.Fintech-lan song CN thay doi Tchinh TG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 873,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.