Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58202
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 16/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
HIV/AIDS
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Giao thông đường bộ
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 16/11/2020. Nội dung thảo luận tại hội trường: Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (nếu đủ điều kiện); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-16
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 38 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 16.11.2020c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 522,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.