Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58203
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 13/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Phòng, chống ma túy
Ma túy
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 13/11/2020. Các nội dung tại hội trường: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 13.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 584,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.