Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58204
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 16/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Thành phố Hồ Chí Minh
Chính quyền đô thị
Luật Giao thông đường bộ
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 16/11/2020. Nội dung thảo luận tại hội trường: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-16
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 45 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 16.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 563,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.