Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58206
Title: Chuyển dịch của Hệ thống năng lượng – Kinh nghiệm của một số nước châu Á
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chuyển dịch
Năng lượng
Kinh nghiệm
Châu Á
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan chuyển dịch năng lượng toàn cầu; một số bài học về chuyển dịch năng lượng cho Việt Nam.
Issue Date: 2018-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 11-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl11_2018.Chuyen dich hthong nang luong-kng Chau A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.