Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58207
Title: Báo cáo nghiên cứu về pháp luật đầu tư của một số nước
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Báo cáo
Nghiên cứu
Pháp luật
Đầu tư
Abstract: Báo cáo gồm 2 phần: Phần I là những đánh giá tổng quan về pháp luật đầu tư, phần II Báo cáo tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các nước được khảo sát trên cơ sở 6 tiêu chí cụ thể như sau: (1) Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài; (2) Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp; (3) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; (4) Cơ quan quản lý về đầu tư; (5) Thủ tục đầu tư (6) Một số vấn đề khác
Issue Date: 2019-10-25
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao nghien cuu ve phap luat dau tu cua mot so nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 545,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.