Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58225
Title: Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Quỳnh Nga, Cao Thị Hoa
Keywords: Kinh tế tập thể
Tập thể
Việt Nam
Abstract: Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, từ các hình thức hợp tác giản đơn như tổ đổi công, tổ vần công... đã được hình thành ngay sau đó, dần dần tiến lên thành lập khu hợp tác xã, rồi hợp tác xã bậc cao. Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, khu vực kinh tế tập thể luôn có vai trò, vị trí quan trọng.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Bai hoc kinh nghiem_phat trien kte tap the_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.