Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58226
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay
Authors: Vũ Đăng Dũng
Keywords: Chất lượng
Giảng dạy
Giáo dục thể chất
Đại học
Abstract: Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tài chính Ọuản trị kinh doanh dục thể chất là một môn học tạo nền tảng cho sự phát triển về thế lực cho sinh viên, trên cơ sở đó giúp nâng cao hiệu quả học tập. Thời gian qua, ngành giáo dục đã tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thế chất, thể thao trong trường học nhằm giúp sinh viên hình thành kỹ năng vận động, phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động nêu trên, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; thay đổi hình thức giáo dục theo hướng linh hoạt, phù hợp nhu cầu, thể trạng người học...
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Chat luong giang day giao duc the chat_truong dai hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.