Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58228
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 17/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận tại hội trường
Biên bản
Luật Bảo vệ môi trường
Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 17/11/2020. Những nội dung thảo luận tại hội trường bao gồm: Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Quốc hội họp phiên bế mạc: Thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 17.11.2020c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 322,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.