Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Cao Ý-
dc.date.issued2020-8-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58234-
dc.description.abstractBài báo tập trung vào đánh giá thực trạng việc phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng — Ninh Bình. Để đánh giá, bài báo đi vào phân tích thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên các sông nghiên cứu, chỉ ra những điểm nghẽn hiện nay trên tuyến thủy nội địa đang cản trớ việc phát vận tải container. Ngoài ra, bài báo cũng đánh giá thực trạng kết nối cảng thủy nội địa nói riêng và hệ thống đường thủy nội địa nói chung với các phương thức vận tải khác. Từ thực trạng phân tích, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp mang tính cấp thiết hiện nay nhằm đẩy nhanh việc phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng — Ninh Bình.-
dc.format.extent3 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dươngvi
dc.subjectVận tảivi
dc.subjectVận tải Containervi
dc.subjectThủy nội địavi
dc.subjectHải Phòngvi
dc.subjectNinh Bìnhvi
dc.titleMột số giải pháp phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bìnhvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.