Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58247
Title: Cơ hội phát triển du lịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Authors: Lương Thị Thu Phương
Keywords: Du lịch
Quảng Tây
Trung Quốc
Phát triển du lịch
Abstract: Tỉnh Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Quốc, có đường biên giới với bốn tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn Quảng Ninh của Việt Nam, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch hoang sơ, cũng như thúc đẩy hợp tác về du lịch văn hóa, nông nghiệp, thương mại. Trong những năm qua tỉnh này đã có rất nhiều đột phá về giao thông, kinh tế, đó chính là những điều kiện thuận lợi để du lịch Quảng Tây ngày một phát triển.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Phat trien du lich_Quang Tay_Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.