Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58249
Title: Những giải pháp nhằm góp phần quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Keywords: Giáo dục đại học
Quốc tế hóa
Giáo dục
Đại học
Việt Nam
Abstract: Có nhiều quan điểm về quốc tế hóa giáo dục, nhưng cơ bản và phổ biến nhất là quan điểm nhận định quốc tế giáo dục mô tả xu hướng mang tính toàn cầu, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất giữa các quốc gia mọi lĩnh vực trong giáo dục, từ đào tạo tới nghiên cứu, từ phương pháp dạy học tới biên soạn giáo trình, từ việc sử dụng công nghệ trong giáo dục tới các nguồn tài liệu học tập, từ các vấn đề về giáo viên tới các vấn để quản lý, kiểm định và đánh giá chất lượng.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Qte hoa giao duc dhoc VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.