Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58252
Title: Thu hút khách du lịch quốc tế (inbound) tới Việt Nam hậu đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Xuân Hoàn
Keywords: Khách du lịch
Quốc tế
Việt Nam
Covid-19
Abstract: Khách du lịch quốc tế có những đóng góp không nhỏ vào nguồn doanh thu ngoại tệ của Việt Nam, đồng thời chiếc cầu nối hợp tác quốc tế giữa các quốc gia và các dân tộc. Vì vậy, thu hút khách du lịch quốc tế là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Bài viết phân tích tình hình thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ năm 2015 đến hết tháng 7 năm 2020, đề xuất một góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế (inbound) tới Việt Nam hậu đại dịch Covid-19.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Thu hut khach du lich qte_dich Covid19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.