Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58256
Title: Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Authors: Cao Thị Phương
Keywords: Đội ngũ tri thức
Việt Nam
Cuộc cách mạng công nghiệp
Lần thứ tư
Abstract: Đội ngũ trí thức là nguồn lực quan trọng thể hiện sức mạnh của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường và cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chủ trương phát huy vai trò đội ngũ trí thức. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức để đáp ứng yêu cầu tình hình mới ngày càng trở nên cấp thiết.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Vtro doi ngu tri thuc VNam_CMCN lan thu 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.