Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58276
Title: Nghiên cứu đề xuất và thực hiện giải pháp nâng cao quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng cho hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến
Authors: Trần Xuân Lộc
Keywords: Dịch vụ
Khách hàng
Kinh doanh
Du lịch
Trực tuyến
Kinh doanh du lịch
Abstract: Trước khi đặt một tour du lịch hoặc lựa chọn điểm đến, dịch vụ, khách hàng luôn luôn có xu hướng tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả, dịch vụ trên internet rồi mới đưa ra quyết định. Vì vậy, doanh nghiệp du lịch nào có thể tiếp cận và thuyết phục được nhóm khách hàng này sẽ là người thắng cuộc trên thị trường. Khi ấy, ngành công nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành qua mạng internet - còn được gọi là Electronic tourism hay gọi tắt là E-tourism - xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. Bài báo nghiên cứu đề xuất và thực hiện giải pháp nâng cao quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng cho hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến. Bài viết đi sâu vào nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng cho hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.