Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTạ Tiến Rinh-
dc.date.issued2020-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58316-
dc.description.abstractThế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đó có cơ quan hành pháp — Chính phủ.-
dc.format.extent3 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dươngvi
dc.subjectChính phủvi
dc.subjectLiêm chínhvi
dc.subjectKiến tạovi
dc.titleXây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động về phương thức hoạt động hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.