Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58320
Title: Quyền tự do ngôn luận - Một số vấn đề cần quan tâm về hành vi vi phạm an ninh mạng trong thời gian dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Mai Trang
Keywords: Tự do ngôn luận
An ninh mạng
Vi phạm an ninh mạng
Covid - 19
Abstract: Quyền tự do ngôn luận, quyền con người luôn được bảo đảm một cách hiệu quả thông qua hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiện nay, trong thời gian dịch bệnh Covid - 19, con người được thực hiện quyền tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Và trong quá trình thông tin trên mạng xã hội, có những cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm an ninh mạng và buộc phải xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19. Bài viết đặt vấn đề về quyền tự do ngôn luận và một số vấn đề cần quan tâm về hành vi vi phạm an ninh mạng trong thời gian dịch bệnh Covid-19.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Quyền tự do ngôn luận_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 414,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.