Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58350
Title: Bảo đảm "quyền im lặng" của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
Authors: Võ Quốc Tuấn
Keywords: Sơ thẩm
Quyền im lặng
Bị cáo
Xét xử sơ thẩm
Vụ án hình sự
Abstract: Hiến pháp năm 2013 và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã gián tiếp ghi nhận quyền im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Vậy, cần phải bảo đảm thực hiện quyền này của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Tòa án như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích khái niệm, thực trạng bảo đảm quyền im lặng của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Tòa án Việt Nam hiện nay và đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm quyền im lặng của bị cáo.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP13.7.20.Quyen im lang_bi cao_xet xu so tham VAHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.