Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58354
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp: thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Lập pháp
Kiểm soát
Abstract: Vấn đề kiểm soát quyền lực (KSQL) nói chung, KSQL trong bộ máy nhà nước nói riêng đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Trên thực tế, việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp vẫn còn hạn chế nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP13.7.20.Quyen luc hoat dong tu phap_thuc trang_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.