Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58393
Title: Luật Hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Tuấn Kiệt
Keywords: Luật Hồi tỵ
Triều Nguyễn
Phòng, chống tham nhũng
Việt Nam
Tham nhũng
Abstract: Trong các cơ quan chính quyền của nước ta hiện nay, tình trạng "gia đình trị", hay hiện tượng "cả họ làm quan" không hiếm gặp. Đây là một điều kiện thuận lợi cho tham nhũng nảy sinh và được che đậy. Những sự việc bất thường gần đây xảy ra đặt ra một câu phải chăng đang tồn tại lỗ hổng nào đó trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức? Trong lịch sử, Luật "hồi tỵ" được xây dựng và áp dụng nhằm ngăn chặn những tình huống tương lự như trên xảy ra. Đây đã từng là một công cụ đắc lực của các triêu đại quân chủ Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng. Các quy định hồi tỵ dưới triều Nguyễn, đặc biệt là từ thời Minh Mệnh, đã được sử dụng như một biện pháp thực sự hiệu quả để làm trong sạch đội ngũ quan lại, ngăn chặn tham nhũng và sự cát cứ quyền lực.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (415) Kỳ 1-Tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP15.8.20.Luat Hoi ty trieu Nguyen_tham nhung_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.