Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58401
Title: Hệ thống phụ âm tiếng Bhnong ở tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi Đăng Bình
Keywords: Hệ thống
Phụ âm
Tiếng Bhnong
Quảng Nam
Abstract: Bài viết là một nghiên cứu ngữ âm học về các phụ âm và tổ hợp phụ âm tiếng Bhnong ở tỉnh Quảng Nam, nằm trong loạt các công bố về tiếng Bhnong trong thời gian hơn 10 năm của gần đây của tác giả. Trong bài viết, danh sách 63 phụ âm và tổ hợp phụ âm tiếng Bhnong chuẩn được xác định. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết là rất mới và khác so với các tiếng Bhnong nói chung.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH7.20.He thong phu am tieng Bhnong_QNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.