Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBùi Kim Thanh, Lê Minh Hằng-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58402-
dc.description.abstractThế giới đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), với bản chất dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển; và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bài viết tập trung phân tích những nội dung cốt lõi trong phát triển kinh tế so của Thải Lan và Singapore, từ đó rút ra những hàm ý chính sách khuyến nghị cho Việt Nam.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Thông tin khoa học xã hộivi
dc.subjectKinh nghiệmvi
dc.subjectSingaporevi
dc.subjectThái Lanvi
dc.subjectKinh tế sốvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleKinh nghiệm của Singapore và Thái Lan trong phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.