Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58427
Title: Một số vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn Viết Thông
Keywords: Tính quy luật
Xây dựng
Đảng cộng sản Việt Nam
Abstract: Bài viết làm rõ các nội dung: Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; Tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực trạng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Thông tin Khoa học xã hội, số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH8.20.Tinh quy luat trong xd Đang cong san VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.