Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58432
Title: Chính sách và thực tiễn triển khai pháp luật hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào
Authors: Hoàng Phương Mai
Keywords: Chính sách
Dân tộc thiểu số
Pháp luật hôn nhân và gia đình
Đồng bào dân tộc thiểu số
Việt Nam
Lào
Abstract: Bài viết triển khai tập trung phân tích một số vẩn đề về chính sách và thực tiễn đặt ra trong pháp luật hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu so vùng biên giới Việt Nam - Lào, trong đó nêu bật một số khía cạnh như thực trạng hôn nhân xuyên biên giới, kết hôn không giá thú và những khó khăn trong quá trình triển khai thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Qua đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị góp phần xây dựng chính sách hôn nhân gia đình ở vùng biên giới ngày càng hoàn thiện hơn.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.