Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58433
Title: Đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Thu Trang
Keywords: Đời sống tôn giáo
Tôn giáo Việt Nam
Việt Nam
Abstract: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay có những thay đổi và biến chuyển về mặt. Bài viết tập trung nhận diện và thông tin về một số đặc điểm chung thể hiện sự thay đổi đó như: Tồn tại nhiều hình thức tôn giáo, hoạt động của các tôn giáo ngày càng phát triển ổn định và tuân thủ pháp luật; còn ẩn chứa yếu tố phức tạp, tiêu cực; một số tôn giáo phát triển nhanh ở vùng dân tộc thiểu số; hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện đa dạng.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH9.20.Doi song ton giao_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.