Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58434
Title: Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
Authors: Nguyễn Văn Tường
Keywords: Hành vi
Bạo lực học đường
Học sinh trung học cơ sở
Abstract: Giới thiệu luận án tiến sĩ tâm lý học về tình hình cũng như những lý luận liên quan đến hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH9.20.Hanh vi bao luc hoc duong_hoc sinh trung hoc co so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.