Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58436
Title: Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định
Authors: Võ Minh Hải, Nguyễn Thị Bé
Keywords: Hán Nôm Bình Định
Văn tế
Hán Nôm
Bình Định
Abstract: Từ thực tế điền dã, sưu tầm văn tế Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhóm tác giả bước đầu nghiên cứu tổng quan về một thể loại khá đặc biệt trong văn học Hán Nôm Bình Định. Thông qua nội dung đã tìm hiểu được, bài viết hướng đến việc khẳng định những đặc điểm nổi bật của văn tế Hán Nôm Bình Định. Với tư cách là một thể loại gắn liền với chức năng nghỉ lễ mang âm điệu xót xa, văn tế Hán Nôm Bình Định đã mang lại những gía trị văn hóa mới góp phần vào tiến trình phát triển của văn học Bình Định.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH9.20.Van te han nom Binh Dinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.