Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58438
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Dũng Sỹ-
dc.date.issued2020.06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58438-
dc.description.abstractNghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới”. Để làm rõ các yêu cầu trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội theo tinh thần nêu trên, từ góc nhìn thực tiễn, bài viết bàn luận về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026.-
dc.format.extent14 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectCơ cấuvi
dc.subjectChính phủvi
dc.subjectNhiệm kỳ 2021-2026vi
dc.titleBàn về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP6.20.Ban ve co cau to chuc chinh phu 2021_2026.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 206,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.