Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58442-
dc.description.abstractHiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU sẽ có hiệu lực khi được Quốc hội Việt Nam và EP phê chuẩn, trong khi hiệp định EVIPA cần được Quốc hội Việt Nam, EP và Nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn. Quyết định của EP đã “bật đèn xanh” cho việc thực thi hiệp định EVFTA và tạo tiền đề để các Nghị viện quốc gia thành viên EU xem xét, phê chuẩn EVIPA thời gian tới. Bài viết này bàn về những cơ hội, thách thức và nhiệm vụ mới từ việc thực hiện hai Hiệp định này đối với Việt Nam.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectHiệp định thương mại tự dovi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectEuvi
dc.subjectHiệp định bảo hộ đầu tưvi
dc.subjectĐộng lựcvi
dc.subjectKỳ vọngvi
dc.titleHiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU: Những động lực và kỳ vọng mớivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.