Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrương Hồng Quang-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58451-
dc.description.abstractTrách nhiệm giải trình là một trong những phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước. Bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh tại Việt Nam thời gian qua và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectTrách nhiệm giải trìnhvi
dc.subjectCơ quan hành chính Nhà nướcvi
dc.subjectXây dựng luậtvi
dc.subjectPháp lệnhvi
dc.titleTrách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng luật, pháp lệnhvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.