Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58454
Title: Bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng
Authors: Nguyễn Công Long
Keywords: Giám định tư pháp
Giám định ngoài tố tụng
Abstract: Bài viết đánh giá quy định của pháp luật về giám định tư pháp và giám định ngoài tố tụng và đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp theo hướng quy định cho phép tổ chức giám định tư pháp cung cấp dịch vụ giám định ngoài tố tụng.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.20.Ap dung quy dinh giam dinh tu phap_giam dinh ngoai to tung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 77,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.