Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58462
Title: Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung Quốc tại Liên hợp quốc
Authors: Hoàng Việt
Keywords: Việt Nam
Công hàm phản đối
Trung Quốc
Liên Hợp quốc
Abstract: Ngày 30/3/2020, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã gửi bản Công hàm để phản bác lại các lập luận của phía Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Bài viết này tập trung làm rõ bối cảnh dẫn đến việc Việt Nam ban hành Công hàm này, phân tích các lập luận của Việt Nam, các lập luận của Trung Quốc và đưa ra kết luận về các lập luận của Trung Quốc vi phạm luật quốc tế.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.20.VNam gui cong ham phan doi TQuoc tai LHQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.