Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58464
Title: Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng để thúc đẩy sự phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học
Authors: Nguyễn Văn Trung
Keywords: Văn hoá chất lượng
đảm bảo chất lượng bên trong
môi trường
học thuật
nhân văn
văn hoá
Abstract: Mọi hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong cơ sở giáo dục đều hướng tới hình thành văn hoá chất lượng (VHCL) và được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT). Chính vì vậy, hệ thống ĐBCLBT là nhân tố quyết định sự triển khai thành công VHCL. Cơ sở giáo dục đặt ra mục tiêu đẩy mạnh VHCL trong trường nhằm hoàn thiện và cải tiến liên tục hệ thống ĐBCLBT đồng thời phổ biến nội dung và các quy trình thực hiện VHCL trong mọi hoạt động của hệ thống tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người học của Trường. Để xây dựng và phát triển VHCL, làm thế nào để gắn VHCL vào từng hoạt động cụ thể, quy trình thực hiện, cách thức (nội dung) thực hiện để hình thành VHCL. Trong bài viết thể hiện các bước hướng dẫn triển khai xây dựng và phát triển VHCL (quy trình 6 bước) cho 3 nội dung trong mô hình VHCL đề xuất chủ yếu tác động trực tiếp, đó là hình thành VHCL trong từng môi trường học thuật, nhân văn và văn hóa.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 16 tr.
Source: Xin ý kiến chuyên gia việc thực hiện chính sách pháp luật về văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học
Right: Vụ VHGD
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_Nguyen Van Trung_Xay dung VHCL_2023_Vu VHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.