Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58499
Title: Nợ công ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Keywords: Nợ công
GDP
Lạm phát
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, nợ công của Việt Nam đã đạt đến mức báo động và có xu hướng tiếp tục tăng. Có thể nói đây là vấn đề được chú ý nhiều nhất trong thời gian gần đây. Bài viết phân tích thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp cho vấn đề nợ công ở Việt Nam.
Issue Date: 2018-06-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nợ công ở Việt Nam hiện nay_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 378,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.