Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58509
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Văn Thiện-
dc.date.issued2019-06-29-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58509-
dc.description.abstractBài viết trình bày định nghĩa cách mạng công nghiệp 4.0, làm rõ sự hình thành và phát triển của quá trình từ cách mạng khoa học kỹ thuật, kinh tế tri thức, xã hội thông tin đến cách cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xác định nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Công thươngvi
dc.subjectTri thứcvi
dc.subjectCông nghiệp 4.0vi
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectCông nghiệp hóavi
dc.subjectHiện đại hóavi
dc.subjectĐất nướcvi
dc.titleQuá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí Công thương-
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.